Clean Water

Защо да пречистваме водата

Снимка: espring.com

Източник: https://www.espring.com.au/Site/Article/17/removing-contaminants

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 5 ОСНОВНИ ВИДА ЗАМЪРСИТЕЛИ

Водата, която тече от вашата чешма, може да изглежда свежа и чиста. Но между първоначалния източник и чашата ви има километри тръби, резервоари за съхранение и съоръжения за пречистване и третиране на водата.

Системата за пречистване на вода eSpring ™ филтрира, дезинфекцира и намалява широк спектър от замърсители, доставяйки ви бистра, чиста и изключително вкусна вода.

Нека разгледаме един по един отделните видове замърсители:

1. ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ВОДАТА

Съоръженията за третиране и пречистване на вода използват дезинфекциращи средства (обикновено хлор или хлорамини), за да я направят безопасна за обществена консумация.

Процесът на дезинфекция обаче може да взаимодейства с естествено срещащите се органични вещества във водата, като се получават странични продукти като THMs (трихалометани).  Тези THM включват хлороформ, бромоформ, бромодихлорометан, хлордибромометан и хлорамини. За някои от тези съединения се подозира, че са канцерогени*.

Проведените от NSF International** тестове показват, че системата eSpring отговаря или надвишава стандартите за намаляване на вторичните продукти при дезинфекция.

2. ПЕСТИЦИДИ

Проучванията на качеството на водата показват, че макар и рядко се наблюдава замърсяване на питейната вода с пестициди. Все още обаче не са проучени основно какви са здравословните ефекти от консумацията на замърсена с пестициди вода.

NSF International са тествали и сертифицирали системата за пречистване на вода eSpring за ефективно намаляване на редица различни пестициди и техните странични продукти.

3. РАДИОНУКЛЕИДИ

Радионуклеидите са радиоактивни замърсители. Радонът е природен радиоактивен газ без вкус, мирис или цвят. Той се получава при естествения разпад на уран в почвата и скалите, съдържащи уранови руди, гранит, шисти, фосфат и уранинит.

Повечето радон се разсейва безобидно в атмосферата. Радоновият газ обаче може да се натрупва и разтваря в подземни водни източници, кладенци.

Система eSpring е първата сертифицирана от NSF система, която намалява наличието на радон и продукти от разпадането на радон в питейната вода.

4. ЧАСТИЦИ

Частиците могат да повлияят на вкуса, миризмата и бистротата на вашата вода. Те могат да бъдат видими или невидими петна от мръсотия, ръжда или други материали, отложени във водата.

Въглеродният блок-филтър на eSpring е проектиран така, че да премахва частици, малки колкото 0,2 микрона т.е. 300% по-малки от дебелината на човешкия косъм. Поради това, ако използвате eSpring, малки частици като азбест, утайка, мръсотия и вар не могат да достигнат до чашата ви.

5. МИКРООРГАНИЗМИ

„Микроорганизми“ е общ термин, който се отнася до хилядите бактерии, протозои и вируси, за които се знае, че представляват рискове за здравето на хората – като напр. амеби, флагелати, коли и ротовирус.

Ултравиолетовата технология във всяка една система eSpring е независимо тествана за излъчване на UV доза от 40 mJ / cm2. Това е в състояние да елиминира повече от:

  • 99,9999% от бактериите
  • 99,99% от вирусите
  • 99,9% от Ламблия интестиналис (giardia lamblia) и Криптоспоридиум (cryptosporidium oocysts)

* Вижте още https://www.laboratuvar.com/bg/gida-analizleri/kimyasal-analizler/trihalometanlar

** NSF International – водеща глобална организация с нестопанска цел, която се ангажира със защита на здравето и безопасността на хората по целия свят. https://www.nsfinternational.eu/bg/

Прочетете статията eSpring – Технология за пречистване на водата

Направете запитване за Системата за пречистване на вода eSpring

Вода. Оригиналната здравословна напитка и все още най-добрата.

5 thoughts on “Защо да пречистваме водата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *